Αρχική

Ο Μιχάλης Παρασκευάς είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων, Ευρυζωνικά Δίκτυα και Τηλεματικές Υπηρεσίες».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, θεωρία πληροφοριών, θεωρία ανίχνευσης και εκτίμησης, δίκτυα επόμενης γενιάς, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε επεξεργασία εικόνας και φυσικής γλώσσας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 4 πανεπιστημιακά συγγράμματα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 2 συλλογικών τόμων, στη διοργάνωση 3 διεθνών και 7 ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων και σε περισσότερες από 50 επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων. Το δημοσιευμένο έργο του έχει συλλέξει περισσότερες από 800 ετεροαναφορές και έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 70 ευρεσιτεχνίες.

Διαθέτει τριακονταετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας δικτύων ευρείας κλίμακας και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης. Διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.

Διετέλεσε πρόεδρος (2019-2021) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διευθυντής (2020-2021) του εργαστηρίου “Δεδομένων και Μέσων” του ίδιου τμήματος.

Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” και συντονιστής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Συνεργάζεται με το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” από το 1999 και διατελεί επιστημονικός υπεύθυνος αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων. Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (5/2011-4/2019) και ήταν αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών (4/2000-5/2011).

Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Σήματα και Συστήματα», «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων», «Θεωρία Πληροφορίας», «Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση» και τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Δίκτυα Επόμενης Γενιάς», «Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» και «Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM» του ΠΜΣ “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδάσκει επίσης στο μάθημα “Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης” του ΠΜΣ “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ήταν μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις θεματικές ενότητες «ΠΛΗ11-Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» (2001-2017), «ΠΛΗ23-Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» (2017-2019) και «ΠΛΗ22-Βασικά Ζητήματα Δικτύων» (2019-2022). Έχει υπάρξει διδάσκων ΠΔ 407/80 των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2002-2008) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2001-2002) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι μέλος των ΤΕΕ, ΙΕΕΕ και AES.

10. Οκτωβρίου 2013 by Michael Paraskevas
Categories: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αρχική