4. Επιτροπές Διεθνών Περιοδικών και Συνεδρίων

Α. Διεθνή Περιοδικά
 • IEEE – Transaction on Signal Processing
 • IEEE – Transaction on Speech and Audio
 • ΙΕΕΕ – Transaction on Education
 • ELSEVIER – SoftwareX
 • International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering
 • Future Internet – Open Access Journal
 • International Journal of Information and Communication Sciences

 

B. Διεθνή Συνέδρια (αριθμός: 34)

 1. GIIS 2018, Global Information Infrastructure and Networking Symposium, Thessaloniki, Greece, October 23-25, 2018, Technical Program Committee.
 2. PCI 2018, 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics, University of West Attica – Department of Computer Engineering & Informatics, Athens, Nov. 29 – Dec. 1, 2018, Programm Committee.
 3. WMSCI 2018, 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 8 – 11, 2018, Orlando, Florida, USA, Program Committee.
 4. ISCC 2018, 23rd IEEE International Symposium on Computer and Communications, June 25-28, 2018, Natal, Brazil, Technical Program Committee.
 5. SETN 2018, 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 9-15 July 2018, Patras, Greece, Program Committee.
 6. GLOBECOM 2017, IEEE Global Communications Conference, 4-8 Dec. 2017, Singapore, 2017, Technical Program Committee at GC’17 Workshops – LPWA4IoT
 7. PCI 2017 – 21th Panhellenic Conference on Informatics, 28-30 Sep. 2017, Larissa, Greece, Program Committee.
 8. CST 2017, 2nd International Conference on Computer Science and Technology, May 26-28, 2017, Guilin, China, Technical Program Committee.
 9. ISCC 2017, 22nd IEEE International Symposium on Computer and Communications, July 3-6, 2017, Heraklion, Crete, Greece, Program Committee.
 10. ICT 2017, 24th International Conference on Telecommunications, 3-5 May 2017, Limassol, Cyprus, Technical Program Committee.
 11. SPECOM 2017, 19th International Conference on Speech and Computer, 12-16 September, 2017, Hatfield, Hertfordshire, UK, Program Committee.
 12. ICT 2016, 23rd International Conference on Telecommunications, 16-18 May 2016, Thessaloniki, Greece, Technical Program Committee
 13. MCCSIS 2016 – 10th International Conference on e-Learning, 1 – 3 July 2016, Funchal, Madeira, Portugal.
 14. PCI 2015 – 19th Panhellenic Conference on Informatics 2015, Program Comitte.
 15. ICETI 2015 – 6th International Conference on Education, Training and Informatics, Orlando, USA 2015.
 16. WEBIST 2015 – 11th International Conference on Web Information Systems and Technologies, Lisbon, Portugal 2015.
 17. CLOSER 2015 – 5th International Conference on Cloud Computing and Services Science, Lisbon, Portugal 2015.
 18. ICELW 2015 – International Conference on e-Learning in the Workplace, Columbia University, New York, USA 2015.
 19. IISA2014 5th International Conference on Information, Intelligence, systems and Applications, Chania, Greece, 7 – 9 July 2014.
 20. IADIS 2014 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon, Portugal, 15 – 19 July 2014.
 21. IADIS 2013 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Prague, Czech Republic, 22 – 26 July 2013.
 22. IADIS 2012 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon, Portugal, 17 – 20 July 2012.
 23. IADIS 2011 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Rome, Italy, 19 – 23 July 2011.
 24. IADIS 2010 Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Freiburg, Germany, 26 – 31 July 2010.
 25. IADIS 2009 International Conference, e-Learning 2008, Amsterdam, The Netherlands, 22 – 25 July 2008.
 26. IADIS 2007 International Conference “e-Learning – 2007”, 6 – 8 July 2007.
 27. MCCSIS 2006 – IADIS 2006 Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems, 3 – 7 April 2006.
 28. ICALT 2006 – 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, July 5 – 7, 2006, Kerkrade, The Netherlands, Theme: Advanced Technologies for Life-Long Learning.
 29. REV 2006 – 3rd International Symposium “Remote Engineering and Virtual Instrumentation”, 29 – 30 June 2006, Maribor, Slovenia.
 30. WMTE 2005 – IEEE International Workshop of Wireless and Mobile Technologies in Education, November 28 – 30, 2005, Tokushima, Japan.
 31. REV 2005 – 2nd International Symposium “Remote Engineering and Virtual Instru-mentation”, 30 June – 1 July, 2005, Brasov, Romania.
 32. EISTA 2005 – 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications, July 14 – 17, 2005, Orlando, USA.
 33. REV 2004 – 1st International Symposium “Remote Engineering and Virtual Instru-mentation”, September 28 – 29, 2004, Villach, Austria.
 34. WMTE 2003 – IEEE International Workshop of Wireless and Mobile Technologies in Education, December 8 – 12, 2003, Jung – Li City, Taiwan.

 

Γ. Ελληνικά Συνέδρια (αριθμός: 23)

 1. Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM, 3-4 Σεπτεμβρίου, 2018, Ε.Μ.Π., Αθήνα.
 2. 5o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», 27-29 Απριλίου, 2018, Θεσσαλονίκη.
 3. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 28-30 Απριλίου 2017, Σύρος.
 4. ΠΑΣΥΤΟΔ 2016, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Παν. Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τρίπολη, 1-2 Νοεμβρίου 2016.
 5. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 26-28 Ιουνίου 2015, Σύρος.
 6. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 21-23 Ιουνίου 2013, Σύρος.
 7. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 7-9 Μαίου 2011, Σύρος.
 8. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πανεπιστήμιο Πατρών, Απρίλιος 2011, Πάτρα.
 9. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τ.Π.Ε. & Εκπαίδευση», 17-18 Οκτωβρίου 2009, Πειραιάς.
 10. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 8-10 Μαίου 2009, Σύρος.
 11. 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών», 8-9 Μαίου 2008, Νάουσα.
 12. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τ.Π.Ε. & Εκπαίδευση», Πειραιάς, 4-5 Οκτωβρίου 2008.
 13. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 4-6 Μαίου 2007, Σύρος.
 14. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», 6-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα.
 15. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Οκτώβριος 2006, Αθήνα.
 16. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Μάιος 2005, Σύρος.
 17. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Οκτώβριος 2005, Αθήνα.
 18. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Οκτώβριος 2004, Αθήνα.
 19. Διημερίδα ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας «Τροχαία ατυχήματα: Εθνικό θέμα», Ιούνιος 2004, Πάτρα.
 20. Hμερίδα ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας «Η πορεία τριών μεγάλων έργων στην Πάτρα», Ιούλιος 1998, Πάτρα.
 21. Διημερίδα ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας «Υποσταθμοί Εσωτερικών Χώρων Μέσης Τάσης», Ιούνιος 1998, Πάτρα.
 22. Σεμινάριο ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας «Δίκτυο Internet», Φεβρουάριος 1997, Πάτρα.
 23. Προσυνέδριο Πάτρας 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μηχανολόγων Μηχανικών ICOMES ’98, Δεκέμβριος 1997, Πάτρα.