3. Δημοσιευμένο Έργο

Α. Διεθνή Περιοδικά (Journals)

[a.1]   J.Mourjopoulos and M.Paraskevas, «Pole and Zero Modelling for Room Transfer Function,» Journal of Sound and Vibration, Elsevier (1991) 146(2), pp.281-302. [download]

[a.2]   M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «A Differential Perceptual Audio Coding Method with Reduced Bitrate Requirements,» ΙΕΕΕ Transactions on Speech and Audio Processing, Vol. 3, No. 6, pp. 490-503, Nov. 1995. [download]

[a.3]   M.Avgoulea, C.Bouras, M.Paraskevas, G.Stathakopoulos «Policies for content filtering in educational networks,» Journal of Telematics and Informatics, Elsevier Science, Vol. 20, Issue 1 (2003), pp. 71 – 95. [download]

[a.4]   C.Bouras, V.Papoutsis, C.Ntokos, A.Karaliotas, M.Paraskevas, N.Drosopoulos, «Wireless School Network,» published in Learning Technology Newsletter – IEEE Learning Technology Task Force (on line), Vol. 5, Issue 2, April 2003. [download]

[a.5]   M.Kalochristianakis, M.Paraskevas, E.Varvarigos, N.Xypolitos, «The Greek School Network: a paradigm of successful educational services maturing based on the dynamics of open-source technology,» IEEE Transactions on Education, Nov. 2007, Vol. 50, Issue 4, Nov. 2007, pp.321-330 (ISSN: 0018-9359). [download]

[a.6]   M.Vivitsou, N.Lambropoulos, D.Konetas, M.Paraskevas, E. Grigoropoulos, «The Project Method e-course: the use of tools towards the evolution of the Greek teachers’ online community». International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), (Special Issue on Reference Models for Forming Organisational or Collaborative Pedagogical Best Practices), Vol. 18, Issue 1, Jan 2008, pp. 26-39. [download]

[a.7]   M.Kalochristianakis, M.Paraskevas, E.Varvarigos, «Security Services in the Greek School Network,» International Journal of Security and Its Applications, Vol. 3, No. 3, July, 2009. [download]

[a.8]  M. Paraskevas and T. Zarouchas, «Transforming Computer Science Educators Landscape Using the Greek School Network,» International Journal of Advanced Corporate Learning (ISSN: 1867-5565),  Vol 6, No 2 (2013), September 2013 [download]

[a.9]    S.Louvros and M. Paraskevas, «Analytical Average Throughput and Delay Estimations for LTE Uplink Cell EDGE Users», Computers & Electrical Engineering, Elsevier, (ISSN 0045-7906), Vol. 40, pp. 1552-1563, July 2014.

[a.10]   V.Gkantouna, M.Manousos, E.Viennas, Z-M.Ioannou, M. Paraskevas, G.Lagoumintzis, Z.Zagoriti, G.Patrinos, G.Tzimas and K.Poulas, «Introducing dAUTObase: a first step towards the global scale geoepidemiology of autoimmune syndromes and diseases», Bioinformatics. 2015 Feb 15;31(4) : 581-6. doi: 10.1093/bioinformatics/btu690. Epub 2014.

[a.11]   M. Paraskevas, T. Zarouchas, P.Angelopoulos, I.Perikos, «Formulating an adaptable e-training framework to computer science educators», International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, Special Issue on: “Ethical issues and the position of the moderator in online learning and teaching environments”, Volume 25, Issue 2, 2015.

[a.12] G. Drakopoulos, F. Stathopoulou, A. Kanavos, M. Paraskevas, G. Tzimas, Ph. Mylonas, L. Iliadis, «A Genetic Algorithm For Spatiosocial Tensor Clustering» submitted at Evolving Systems, Springer (2018).

 

Β. Διεθνή Συνέδρια (International Conferences)

[b.1]   J.Mourjopoulos, M.Paraskevas and G.Kokkinakis, «Noisy Audio Signal Enchancement using Subjective Spectra,» AES 92nd Convention, March 1992, Vienna, preprint 3240 (1AP1.06).

[b.2]   M.Paraskevas, J.Mourjopoulos and G.Kokkinakis, «Audio Coding Based on Subjective Differences,» AES 94th Convention, March 1993, Berlin, preprint 3554 (D3-4).

[b.3]   M.Paraskevas, D.Tsoukalas and J.Mourjopoulos, «A Prony Method for High-quality Audio Coding,» Proc. of ICASSP’ 93, Vol. I, pp.205-208, April 1993, Mineapolis, USA.

[b.4]   D.Tsoukalas, M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «Speech Enchancement Using Psychoacoustic Criteria,» Proc. of ICASSP’ 93, Vol. II, pp.359-362, April 1993, Mineapolis, USA.

[b.5]   M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «Results on a Differential Perceptual Audio Coder,» AES 96th Convention, February 1994, Amsterdam, preprint 3794 (P3.3).

[b.6]   M.Paraskevas and J.Mourjopoulos, «A Statistical Study of the Variability and Features of Audio Signals: Some Preliminary Results,» AES 100th Convention, May 1996, Copenhagen, preprint 4256 (Q-1).

[b.7]   J.Valakas, M.Paraskevas and J.Mourjopoulos «Pole-Zero Loudspeaker Response Analysis by Bandsplitting and Prony Modelling,» AES 100th Convention, May 1996, Copenhagen, preprint 4214 (K-3).

[b.8]   Μ.Παρασκευάς και Ι.Μουρτζόπουλος, «Συμπίεση Ηχητικών Σημάτων: Από την ADPCM στο MPEG-4,» Διεθνές Συνέδριο Ακουστικής Τεχνολογίας ‘98, Διοργάνωση Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Δεκέμβριος 1998, Πειραιάς.

[b.9]   J.Valakas, P.Hadjiantoniou, J.Mourjopoulos and M.Paraskevas, «Loudspeaker Codebooks based on Pole / Zero Analysis of their Smoothed Spectra,» 106th AES Convention, April 1999, Paris.

[b.10]  N. Adamopoulos, C. Bouras, P. Ganos, D. Karaiskakis, M. Paraskevas «Winds of Aiolos: The Greek School Network,» presented at the Bolton International Conference “Towards the e-learning Community: Challenges for Business and Education”, Oct. 2000, Bolton, UK.

[b.11]  A.Gerbesioti and M. Paraskevas «GIS in the First Greek School Network», 21st Annual ESRI International User Conference, July 2001, San Diego, California, USA.

[b.12]  M.Avgoulea, C.Bouras, M.Paraskevas, G.Stathakopoulos «Policies for content filtering in educational networks: The case of Greece», ED-MEDIA 2002 conference, pp. 57-62, June 2002, Denver Colorado, USA.

[b.13]  C.Bouras, M.Paraskevas, «Educational Information Society in Greece: The Greek School Network,» IADIS International Conference, e-Society, pp. 179-186, June 2003, Lisbon, Portugal.

[b.14]  M.Paraskevas, «Network Infrastructures and Telematic Services For The Educational Society In Greece,» Conference “New Technologies in Education with emphasis on Educational Software”, Hellenic Presidency EU 2003, 29-30 May 2003, Kamena Vourla, Greece (Keynote speaker)

[b.15]  C.Kattirtzis, E.Varvarigos, K.Vlachos, G.Stathakopoulos, M.Paraskevas, «Traffic profiling in the Greek School Network,» Proc. of 14th IEEE Workshop on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN 2005), September 2005, Chania, Greece.

[b.16]  Ch.Bouras, A.Karaliotas, M.Oikonomakos, M.Paraskevas, D.Primpas, Ch.Sintoris, «QoS issues in the Research and Academic Networks: The case of GRNET», Proc. of the International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, Tahiti, French Polynesia, October 23-28, 2005.

[b.17]  A.Alexiou, Ch.Bouras, V.Igglesis, V.Kapoulas, M.Paraskevas, I.Scopoulis, J.Papagiannopoulos, «Deployment of Broadband Infrastructure in the Region of Western Greece», Proc. of the 2nd IEEE/Create-Net International Workshop on Deployment Models and First/Last Mile Networking Technologies for Broadband Community Networks (COMNETS 2005), October 2005, Boston, USA.

[b.18]  A.Alexiou, Ch.Bouras, V.Igglesis, V.Kapoulas, M.Paraskevas, T.Tsiatsos, J. Papagiannopoulos, «The Broadband Status in the Region of Western Greece: Overview and Recommendations», BroadBand Europe 2005, Bordeaux, France 12-14 December 2005.

[b.19]  N.Xipolitos, M.Paraskevas, M.Varvarigos «The Greek School Network: Stucture, design principles and services offered», Proc. Inl Joint Conference on E-business and Telecommunications (ICE-B 2006), Setubal, Portogal, pp. 283-288, Aug 2006

[b.20]  M.Kalochristianakis, M.Paraskevas, E.Varvarigos, «Deploying cutting-edge educational services in the Greek School Network,» Proc. of 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), Patras, Greece, May 2007.

[b.21]  Ν.Lambropoulos, M.Paraskevas, D.Konetas, P.Kampylis, I.Economakos, N.Minaoglou, M.Vivitsou, A.Gkikas, Ε.Grigoropoulos, «Re-using Multi-Point Videoconferencing Modules as Learning Objects in Collaborative e-Learning Discussions,» Proc. of Joint Information Systems Committee innovating e-Learning online conference 2007 (JISC-2007), June 2007.

[b.22]  S.Papadimitriou, Ν.Lambropoulos, P.Kampylis, N.Minaoglou, M.Vivitsou, D.Konetas, M.Paraskevas, I.Economakos, A.Gkikas, «The multiple use of Videoconference in the Distance Learning of Greek Teachers through the Greek School Network», (in Greek), accepted at the 4th International Conference in Open and Distance Learning – Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, Athens, November 23-25, 2007.

[b.23]  M. Kalochristianakis, M. Paraskevas, E. Varvarigos, «Asynchronous tele-education and computer-enhanced learning services in the Greek School Network», First World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2008), Lecture Notes in Computer Science 5288, Springer, Athens, Greece, Sept 2008, pp. 234-242.

[b.24]  M. Kalochristianakis, M. Paraskevas, E. Varvarigos, «The Greek School Network learning infrastructure», IADIS International Conference, e-Learning 2010, Freiburg, Germany, 26 – 29 July 2010.

[b.25]  M. Paraskevas, H. Stergatu, E. Varvarigos, «e-Learning and social networking services in The Greek School Network: The Greek School Network learning infrastructure», IADIS International Conference, e-Learning 2011, Rome, Italy, 20 – 23 July 2010.

[b.26]   M. Kalochristianakis, E. Varvarigos, K. Vasilakis, M. Paraskevas «Considerations for successful enterprise information systems deployment—The case of the Greek School Network,» in Proc. of 9th International Conference on Service Systems and Service Management, IEEE/ ICSSSM 2012, ISBN 978-1-4577-2024-6, Sanghai, China, July 2-4, 2012. BEST PAPER AWARD

[b.27]   M. Paraskevas, H. Stergatu, «Design and Implementation of a Successfull Social Networking Education Platform», in Proc. of IADIS International Conference, e-Learning 2012, Lisbon, Portugal, 17-20 July 2012.

[b.28]  M. Paraskevas, T. Zarouchas, I. Perikos, P. Aggelopoulos, “Towards to a Versatile Tele-Education Platform for Computer Science Educators Based on the Greek School Network”, in Proc. of IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Prague, Czech Republic, July 2013.

[b.29]  M. Paraskevas, V. Athanasopoulos, T. Zarouchas, S. Louvros, «Exploiting Metropolitan Optical Networks for High Speed Interconnections at Schools,» in Proc. of 13th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (IEEE ISSPIT-2013), Athens, Greece, December 12-15, 2013.

[b.30]  P. Aggelopoulos, I. Perikos, Th. Zarouchas, M. Paraskevas, «t-STEP: Information system for remote education of teachers of Informatics», in Proc. of 7th International Conference in Open and Distance Learning, ICODL 2013, Athens, Greece, 8-13 November 2013.

[b.31]   P. Angelopoulos, M. Paraskevas, I. Perikos, T. Zarouchas, “A Highly Motivated Blended Learning Model Oriented to Computer Engineering Educators”, in Proc. of 9th IEEE International Conference on Computer Science & Education (IEEE ICCSE), UBC, Vancouver, Canada, August 2014.

[b.32]   S. Louvros, M. Paraskevas, V. Triantafyllou, A. Baltagiannis, «LTE Uplink Delay Constraints for Smart Grid Applications», in Proc. of 19th IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), Athens, Greece, Dec. 1-3, 2014.

[b.33]   I. Perikos, P. Angelopoulos, M. Paraskevas, T. Zarouchas, G. Tzimas, «A Methodology for Evaluation and Knowledge Extraction from On-Going Learning Process», in Proc. of 17th IEEE International Conferences on Computational Science and Engineering, pp. 425-431, (CSE2014), Chengdu, China, Dec. 19-21, 2014.

[b.34]   G. Asimakopoulos, M. Paraskevas, «Key Competence Acquisition and Competence Based Learning: The Greek experience compared to other EU countries», in Proc. of International Conference “Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences”, Athens, Greece, Oct 30-31, 2014.

[b.35]   T. Zarouchas, I. Perikos, M. Paraskevas, T.Pegiazis «A Hybrid Training Framework Oriented to Computer Engineering Educators» in Proc. of 19th Panhellenic Conference on Informatics with international participation 2015, Athens, Greece, Oct 1-3, 2015.

[b.36]   E. Megalou, V. Gkamas, S. Papadimitriou, M. Paraskevas, Ch. Kaklamanis, “Open Educational Prectices: Motinating Teachers to use and reuse Open Educational Resources”, in Proc. of International Conference on Education and New Developments 2016, Ljubljana, Slovenia, 12-14 June 2016.

[b.37]   I.Mporas, M. Paraskevas, “Automatic Forest Wood Logging Identification based on Acoustic Monitoring”, in Proc. of 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Thessaloniki, Greece, May 18-20, 2016.

[b.38]   V. Gkamas, M. Paraskevas, Ch. Kaklamanis, “Design of a secure BYOD policy for the Greek School Network: a case study”, in Proc. of 19th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE 2016), August 24-26, 2016 – Paris, France.

[b.39]   V. Gkamas, A. Koutoumanos, K. Alexandris, E. Megalou, M. Paraskevas and C. Kaklamanis, “Integrating the Kaltura Video Platform with the Photodentro Video Repository: a Case Study”, in Proc. of 19th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE 2016), August 24-26, 2016 – Paris, France.

[b.40]   Ch. Petrou, M. Paraskevas, “Signal Processing Techniques Restructure: The Big Data Era”, in Proc. of 20th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, 2016, Patras, Greece, Nov 10-12, 2016.

[b.41]   J. Christodoulopoulos, M. Paraskevas, V. Triantafyllou, “Software Defined Networks: A case for QoS implementation at the Greek School Network”, in Proc. of 20th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, 2016, Patras, Greece, Nov 10-12, 2016.

[b.42]   N. Spatiotis, I. Mporas, M. Paraskevas, I. Perikos, “Sentiment Analysis for the Greek Language”, in Proc. of 20th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, 2016, Patras, Greece, Nov 10-12, 2016.

[b.43]   I. Perikos, Th. Zarouchas, V. Gkamas, M. Paraskevas, “Meeting: A new teleconference service for the Greek educational community”, in Proc. of 20th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, 2016, Patras, Greece, Nov 10-12, 2016.

[b.44] G. Drakopoulos, F. Stathopoulou, G. Tzimas, M. Paraskevas, P. Mylonas, S. Sioutas, «A Genetic Algorithm For Discovering Linguistic Communities In Spatiosocial Tensors With An Application To Trilingual Luxemburg», in Proc. of Mining Humanistic Data Workshop MHDW 2017, Athens, Greece, August 25-26, 2017.

[b.45] N. Spatiotis, M. Paraskevas, I. Perikos, I. Mporas, «Examining the Impact of Feature Selection on Sentiment Analysis for the Greek Language», in Proc. of the 19th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2017, Hatfield, UK, September 12-16, 2017.

[b.46] F. Grivokostopoulou, I. Perikos, K. Kovas, M. Paraskevas, I. Hatzilygeroudis, «Utilizing Virtual Reality to Assist Students in Learning Physics», in Proc. of the IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, IEEE/TALE 2017, Hong Kong, 12-14 December, 2017.

[b.47] F. Grivokostopoulou, I. Perikos, K. Kovas, M. Paraskevas, I.Hatzilygeroudis, «Formulating an Innovative Training Framework for STEM Entrepreneurship», in Proc. of 12th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, Valencia, Spain, 5-7 March, 2018.

[b.48] N. Spatiotis, I. Perikos, I. Mporas, M. Paraskevas, «Evaluation of an Educational Training Platform Using Text Mining», in Proc. of the 10ᵗʰ Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN 2018, July 9–12, 2018, Patras, Greece.

[b.49] I.Perikos, M. Paraskevas, I. Hatzilygeroudis, «Facial Expression Recognition Using Adaptive Neuro-fuzzy Inference Systems», in Proc. of the 17th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science, IEEE/ICIS 2018, June 6-8, 2018, Singapore.

[b.50] S. Louvros, M. Paraskevas, J. Kougias, «Multi-Carrier Signal Transmission over Wireless Channels: The Heisenberg Group H(R) operators case», in Proc. of the 2018 Intrnational Conference on Topology and its Applications, July 7-11, 2018, Nafpaktos, Greece.

 

Γ. Ελληνικά Συνέδρια και Περιοδικά, Τεχνικές Αναφορές

[c.1] Γ. Μουρτζόπουλος και Μ. Παρασκευάς, «Μοντέλα Ακοής και Ψηφιακά Συστήματα Ηχου,» Β’ Σεμινάριο Τεχνολογίας Ήχου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών, 1991 (χωρίς κρίση).

[c.2] Μ. Παρασκευάς, «DAB: Το Νέο Ψηφιακό Ραδιοφωνικό Πρότυπο – Digital Audio Broadcasting,» «Τεχνικά Θέματα» Δελτίο Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Τεύχος 29, Ιούλιος 1996 (χωρίς κρίση).

[c.3] Μ. Παρασκευάς, «Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Πιλοτικής Μελέτης για την Καταγραφή και Αξιολόγηση των Προβλημάτων των Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου στο Νομό Αχαΐας,» Πρακτικά Προσυνεδρίου Πάτρας ICOMES ’98, Δεκέμβριος 1997, Πάτρα (χωρίς κρίση).

[c.4] Ν.Αδαμόπουλος, Π.Γανός, Δ.Καραϊσκάκης, Χρ.Μπούρας, Μ. Παρασκευάς «Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου – Έργο: Ασκοί του Αιόλου,» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Οκτώβριος 2000, Πάτρα (με κρίση)

[c.5] Μ. Παρασκευάς «Ασκοί του Αιόλου: Υλοποιώντας το Σχολικό Δίκτυο στην Ελλάδα: Εμπειρίες, Συμπεράσματα και Προοπτικές,» Πρακτικά 3ης Διημερίδας Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, σελ. 206-208, Αθήνα, Φεβρουάριος 2000 (με κρίση).

[c.6] Μ. Παρασκευάς, Α.Λυμπέρης «Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας – Εμπειρίες από την υλοποίησή του – Προοπτικές εκπαιδευτικής αξιοποίησης,» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», σελ. 105-108, Νοέμβριος 2000, Θεσσαλονίκη (με κρίση).

[c.7] Μ. Παρασκευάς, «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Στατιστικές καταγραφές από τη λειτουργία του – Προοπτικές για την εκπαυδευτική του αξιοποίηση,» Πρακτικά 4ης Διημερίδας Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, σελ. 107-122, Δεκέμβριος 2000, Αθήνα (με κρίση).

[c.8] Μ. Παρασκευάς, «Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του από την Εκπαιδευτική Κοινότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Επιστημονική Συνάντηση για την Παιδεία “Εκπαιδευτικοί Προβληματισμοί – Καινοτομίες”, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιαν. 2004, Πάτρα (με κρίση).

[c.9] Μ. Παρασκευάς, «Το Παρόν και το Μέλλον του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Φεβρουάριος 2004, Θεσσαλονίκη (με κρίση).

[c.10] Contribution at “Cookbook on deploying IPv6 in School Networks,” Deliverable 32603/ GRNET/DS/D5.14/A1, June 2005

[c.11] Μ.Vivitsou, Ν.Lambropoulos, M.Paraskevas, «The Teachers in the Life-long Learning of the 21st Century: The example of the Greek Schools Network». Aspects Today Journal, Greek Association of English Teachers working in Public Education (PEKADE). Athens, 2006. pp. 22-34. (με κρίση).

[c.12] Vivitsou, M., Gkikas, A., Minaoglou, N., Konetas, D., Economakos, I., Lambropoulos, N. & M.Paraskevas. (2007). Blogs as Tools for Collaboration and Learning in the Greek School Network’s Teachers’ Community. In the Proceedings of the 2nd National Conference for the Use of ICT in Education. Scientific Society for the Valorization of ICT in Education, 6-8 October, Athens, 2007.

[c.13] N. Μαυραντζάς, Μ. Παρασκευάς, Α.Πεππές, «Η ευρυζωνικότητα στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 4ο Συνέδριο Σύρου, Σύρος, Μάιος 2007 (με κρίση).

[c.14] Μ. Παρασκευάς, «Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα», 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης, Ρόδος, 11-12 Απριλίου 2008 (χωρίς κρίση).

 

Δ. Μονογραφίες – Επιστημονικά Συγγράμματα (δημοσιευθέντα: 2)

[d.1] Μ. Παρασκευάς «Σήματα και Συστήματα με MATLAB, Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου», εκδόσεις Τζιόλα, 2018, ISBN 978-960-418-578-8. (Κωδ. Εύξοδος 68402690).

[d.2] Μ. Παρασκευάς «Σήματα και Συστήματα Συνεχούς Χρόνου με MATLAB», εκδόσεις Τζιόλα, 2014, ISBN 978-960-418-458-3. (Κωδ. Εύξοδος 41954969).

 

Ε. Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (αριθμός: 1)

[e.1] Μ. Παρασκευάς, Β. Τριανταφύλλου, Γ. Ασημακόπουλος «Κοινωνία της Πληροφορίας: Υποδομές, Υπηρεσίες και Επιπτώσεις», ISBN: 978-960-603-025-3, Σεπ. 2015, Κάλλιπος. Διαδραστικό ηλεκτρονικό σύγγραμμα. Συγγραφέας κεφαλαίων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 και 11.

 

ΣT. Συλλογικοί Τόμοι (αριθμός: 2)
[f.1] Χ.Ζαγούρας, Θ.Κομνηνός, Μ.Κουτλής, Χ.Κηνυγός, Ε.Μεγάλου, Χ.Μπούρας, Μ.Παρασκευάς, Ν.Ρενιέρη, Γ.Σταματίου, Χ.Τσακνάκης, Θ.Χατζηλάκος, «ΒΗΜΑ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη σχολική πραγμα-τικότητα: Η εμπειρία του ΕΑΙΤΥ», Συλλογικός τόμος, CTI Press, Πάτρα 2005.

[f.2] Ν. Λαμπροπούλου, M. Παρασκευάς, Δ. Κονετάς, Η. Οικονομάκος, N. Μηνάογλου, M. Βιβίτσου, A. Γκίκας, Ε. Γρηγορόπουλος, Π. Καμπύλης, κεφάλαιο στον συλλογικό τόμο «Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης από Απόσταση στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Επιμέλεια: Π.Αναστασιάδης, Εκδόσεις Παν. Κρήτης 2008, ISBN 978-960-01-1263-4, pp 225-272.

 

Ζ. Διδακτικές Σημειώσεις (αριθμός: 9)
Προπτυχιακά μαθήματα (αριθμός: 6)
[g.1] «Κοινωνία της Πληροφορίας», Διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα “Κοινωνία της Πληροφορίας” Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Εκδόσεις Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 2008.

[g.2] «Σήματα και Συστήματα», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Ηλεκτρονική έκδοση 2018.

[g.3] «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Ηλεκτρονική έκδοση 2018.

[g.4] «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Ηλεκ-τρονική έκδοση 2018.

[g.5] «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Ηλεκτρονική έκδοση 2018.

[g.6] «Θεωρία Πληροφορίας», Διαφάνειες διαλέξεων του μαθήματος, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Ηλεκτρονική έκδοση 2018.

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα (αριθμός: 3)
Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και συστήματα ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών», ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

[g.7] «Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών», Διαφάνειες διαλέξεων, Ηλεκτρ. έκδοση 2017.

[g.8] «DSP και Σχεδιασμός Υλικού», Διαφάνειες διαλέξεων, Ηλεκτρονική έκδοση 2017.

Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

[g.9] «Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης». Ηλεκτρονική έκδοση 2018.

 

H. Κριτικός Αναγνώστης (αριθμός: 1)
[h.1] Γ. Φούσκας, «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2002.

 

Θ. Ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (Citations)

Ετεροαναφορές στην εργασία υπ’ αριθ.:

[a.1]: Ενενήντα οκτώ (98)         [a.2]: Δεκαεπτά (17)
[a.3]: Δέκα (10)                            [a.4]: Έξη (6)
[a.5]: Είκοσι τέσσερις (24)        [a.6]: Δώδεκα (12)
[a.7]: Ένα (1)                                [a.8]: Δύο (2)
[a.9]: Δύο (2)                                [a.10]: Τρεις (3)
[a.11]: Τρεις (3)                            [b.1]: Οκτώ (8)
[b.2]: Δύο (2)                                [b.3]: Δύο (2)
[b.4]: Ενενήντα οκτώ (98)         [b.6]: Τέσσερις (4)
[b.7]: Τέσσερις (4)                       [b.12]: Δέκα (10)
[b.13]: Έξι (6)                               [b.15]: Οκτώ (8)
[b.16]: Πέντε (5)                          [b.17]: Τέσσερις (4)
[b.18]: Έξι (6)                               [b.19]: Πέντε (5)
[b.20]: Δύο (2)                              [b.22]: Πέντε (5)
[b.23]: Έξι (6)                               [b.24]: Μία (1)
[b.26]: Μία (1)                              [b.27]: Δύο (2)
[b.28]: Τέσσερις (4)                    [b.31]: Επτά (7)
[b.33]: Μία (1)                              [b.35]: Δύο (2)
[b.36]: Μία (1)                              [b.42]: Δύο (2)
[b.43]: Δύο (2)                              [b.44]: Δύο (2)
[b.45]: Τρεις (3)                           [f.3]: Πέντε (5)

 

Ι. Προσκεκλημμένες ομιλίες (keynote speaker) σε Διεθνή Συνέδρια (αριθμός: 5)

 1. M.Paraskevas, «Open and Distance Learning Services in the Greek School Network»,
  1st International Conference on Blended Learning, IABL 2016, Kavala, April 2016, Greece.
 2. M.Paraskevas, «Policies for content filtering in educational networks: The case of Greece», ICL 2002, Villach, September 2002, Austria.
 3. M.Paraskevas, «Telematic services for elementary and secondary education», Proceedings of 2nd Conference on “IT & Education”, December 2002, Nicosia, Cyprus.
 4. M.Paraskevas, «Network Infrastructures and Telematic Services for the Educational Society in Greece», Conference: “New Technologies in Education with emphasis in educational software”, Hellenic Presidency EU 2003, May 2003, Kammena Vourla, Greece.
 5. M.Paraskevas, «Implementing the Greek Schools Network: The main tool of the educational process in the School of Information Society», 2nd Meditteranean Conference of User Group of Educational Information Technology of Cyprus, November 2000, Nicosia, Cyprus.

ΙΑ. Επιλεγμένες προσκεκλημμένες ομιλίες σε Ελληνικά Συνέδρια και Ημερίδες (αριθμός: 41+)

 1. «Στρατηγικές και Δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και του eTwinning για το Ασφαλές και Δημιουργικό Διαδίκτυο και τη Διάπλαση της Επόμενης Γενιάς Ψηφιακά Εγγράμματων Πολιτών», Διεθνής ημέρα εορτασμού ασφαλούς διαδικτύου, Διοργάνωση: SaferInternet4Kids, Φεβρουάριος 2017, Αθήνα.
 2. «Οι ΤΠΕ στην Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Νοέμβριος 2016, Τρίπολη.
 3. «Πολιτικές και Δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το Δημιουργικό και Ασφαλές Διαδίκτυο», 4η Ημερίδα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για την ορθή χρήση τεχνολογιών από τα παιδιά και τους εφήβους “Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται…“, Πάτρα, 15 Απριλίου 2016.
 4. 5η Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας, Νοέμβριος 2016, Πάτρα.
 5. «Χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση υπηρεσιών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», 4η Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας, Οκτώβριος 2015, Πάτρα.
 6. «Η χρήση του ανοικτού λογισμικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 26-28 Ιουνίου 2015, Σύρος.
 7. «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Πολιτική και δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Παρουσίαση εκπαιδευτικών πρακτικών της 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Αιτωλ/νίας», 17 Ιουνίου 2015, Ναύπακτος.
 8. «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», Ελληλογερμανική Αγωγή, Οκτώβριος 2014, Αθήνα.
 9. «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του Ψηφιακού Σχολείου», 3η Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας, Ιούλιος 2014, Πάτρα.
 10. «Διδασκαλία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας», Πανεπιστήμιο Πατρών, Σεπτέμβριος 2014, Πάτρα.
 11. «Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη κοινωνία της γνώσης», Διεθνής ημέρα εορτασμού ασφαλούς διαδικτύου, Διοργάνωση: SaferInternet, Φεβρουάριος 2013, Αθήνα.
 12. «Έρευνες για την ασφάλεια των ανήλικων στο διαδίκτυο» στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με τίτλο «Η πληροφορική στην εκπαίδευση – Προκλήσεις και προοπτικές», Πανεπιστήμιο Πατρών, Απρίλιος 2012, Πάτρα.
 13. «Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «H Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιά, Οκτώβριος 2012, Πειραιάς.
 14. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πανεπιστήμιο Πατρών, Απρίλιος 2011, Πάτρα
 15. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, Δεκέμβριος 2 – 5, 2009, Αθήνα.
 16. «Συμμετοχικές υπηρεσίες ΠΣΔ και ηλεκτρονικές κοινότητες εκπαιδευτικών» στην 3η Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας, Δεκέμβριος 2008, Πάτρα.
 17. «Συμμετοχικές υπηρεσίες και διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», Athens Digital Week, Αθήνα, Οκτώβριος 2008.
 18. «Η πληροφορική στην εκπαίδευση – το σχολείο της διαθεματικότητας και της ευρυζωνικότητας» στη 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης, Απρίλιος 2008, Ρόδος.
 19. «Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», e-Twinning: τελετή Απονομής των 3ων Εθνικών Βραβείων, Μάρτιος 2008, Αθήνα.
 20. «Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα, Μάρτιος 2008.
 21. «Πολιτικές και δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την προστασία των μαθητών από το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο Διαδίκτυο», εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.
 22. «Επιμόρφωση εξ αποστάσεως και εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου» στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Μάιος 2007, Σύρος.
 23. «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», Στρογγυλή τράπεζα στο 4ο Συνέδριο Σύρου, Μάιος 2007, Σύρος.
 24. «Υπηρεσίες Ψηφιακής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», στην Ημερίδα «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης», Παν.Πατρών, Νοέμβριος 2006, Πάτρα.
 25. «Στρατηγικές και δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την ευρυζωνικότητα και τη διάθεση αξιόλογου περιεχομένου», στην 4η Διημερίδα Πληροφορικής «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών: Εκπαίδευση, Ασφάλεια, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων», Σεπτέμβριος 2006, Πτολεμαϊδα.
 26. «Πολιτικές και δράσεις για την προστασία των μαθητών από ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο», στο Συνέδριο της ΕΚΑΤΟ «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2006.
 27. «Αξιοποίηση υφισταμένων υποδομών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη», Ηράκλειο, Μάιος 2006.
 28. «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», στην Ημερίδα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Φεβρουάριος 2006, Μεσολόγγι.
 29. «Η χρήση και αξιοποίηση λογισμικών ανοικτού κώδικα στην υλοποίηση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου», Πολυσυνέδριο MoneyShow 2005, Θεσσαλονίκη 2005.
 30. «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: το κρίσιμο στοίχημα της ευρυζωνικότητας», στο Πολύ-συνέδριο Money Show 2005, Αθήνα 2005.
 31. «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», στην Ημερίδα «Εκπαίδευση & Καινοτόμες Εφαρμογές με Γρήγορο Internet», 1 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα.
 32. «Εξ αποστάσεως υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαι-δευτικών για τις ΤΠΕ, Μάιος 2005, Σύρος.
 33. «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Το κρίσιμο στοίχημα της ευρυζωνικότητας», στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Εκπαίδευση, Μάρτιος 2005, Αθήνα.
 34. «To Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και η εφαρμογή του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», στο 2ο Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), Απρίλιος 2004, Πάτρα.
 35. «Έλεγχος Περιεχομένου σε Εκπαιδευτικά Δίκτυα: Πολιτικές και Κατευθύνσεις που εφαρμόζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την προστασία των μαθητών από παράνομο και προσβλητικό περιεχόμενο στο Internet», Ημερίδα: «Προς ένα ασφαλέστερο Internet: Η Ελληνική Πραγματικότητα», Ιανουάριος 2004, Αθήνα.
 36. «Έλεγχος Περιεχομένου σε Εκπαιδευτικά Δίκτυα: Η εφαρμογή του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», Ημερίδα με θέμα «Ασφαλέστερο περιβάλλον στο Διαδίκτυο για παιδιά και εφήβους», Διοργάνωση: Μυρσίνη Ζορμπά, Ευρωβουλευτής, Γραφεία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεβρουάριος 2004, Αθήνα.
 37. «Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η χρήση των υπηρεσιών του από τη σχολική κοινότητα», στο Συνέδριο: «Η Εισαγωγή του μαθήματος των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Νοέμβριος 2003, Αθήνα.
 38. «Τα σχολεία συναντούν και αξιοποιούν τις τηλεματικές υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», στην ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 68η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2003, Θεσσαλονίκη.
 39. «Ένα δίκτυο για την εκπαίδευση: Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», στο 5ο Συνέδριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (5th ICT FORUM), Νοέμβριος 2002, Αθήνα.
 40. «Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η υλοποίησή του από το έργο «Ασκοί του Αιόλου» – Μία πρώτη προσέγγιση» 10η Συνά-ντηση Ελλήνων Χρηστών ArcINFO/ArcView, Νοέμβριος 2000, Αθήνα.
 41. «Αρχιτεκτονική, υπηρεσίες και παιδαγωγική αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Οι τεχνολογίες Πληρο-φορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών, Οκτώβριος 2000, Πάτρα.

 

ΙΒ. Σύνοψη Επιστημονικού Έργου

Το επιστημονικό μου έργο συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Διεθνή Συνέδρια 2
Ελληνικά Συνέδρια 5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Διεθνή Συνέδρια 34
Ελληνικά Συνέδρια 23
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 5
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά 12
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών 50
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Συνέδρια (με κρίση) και Τεχνικές Αναφορές 14+
Πανεπιστημιακά Συγγράμματα και Μονογραφίες 3
Συλλογικοί Τόμοι 3
Διδακτικές Σημειώσεις 9
Ετεροαναφορές (Citations) 377
Πατέντες (Patents) 70+
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Διεθνή Συνέδρια 5
Ελληνικά Συνέδρια και Ημερίδες 41+
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 25
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 11