9. Μέλος Επιστημονικών Φορέων και Μητρώων

 • IEEE Signal Processing.
 • Audio Engineering Society (AES).
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η).
 • Μόνιμη Επιτροπή «Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας (1997 – 2001).
 • Μόνιμη Επιτροπή «Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (2007-2011).
 • Μητρώο αξιολογητών και πιστοποιητών φυσικού αντικειμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Κανοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), της ΓΓΕΤ.
 • Μητρώο αξιολογητών του Ν.3299/04 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» της ΓΓΕΤ.
 • Μητρώο αξιολογητών ΚτΠ ΑΕ καθώς και Μητρώο Ελεγκτών / Πιστοποιητών για τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων ICT4GROWTH, Digi-Lodge, Digi-Retail και Digi-Content.
 • Μητρώο αξιολογητών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-20 Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
 • Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αποφ. 108618/6.8.1998, ΥΠ.ΕΡ.Κ.Α.) (1998 – 2013).
 • Εξωτερικός αξιολογητής του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) για την αξιολόγηση και πιστοποίηση δομών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. στη Δυτ. Ελλάδα.
 • Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, e-Δίκτυο-ΤΠΕΕ
  (www.e-diktyo.eu) (2006 – 2010).
 • Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Μέλος: 2003 – 2008).