10. Κοινωνική Δραστηριότητα

  • Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Μέλος: 2000-2003).
  • Νομαρχιακό Συμβούλιο Παιδείας Ν.Α. Αχαΐας (Μέλος: 2001 – 2004).
  • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ν.Α Αχαΐας (Μέλος: 1998 – 2001).
  • Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τμήμα Πάτρας) (Πρόεδρος: 2000 – 2003, Μέλος ΔΣ: 1997-2000, 2003-2006).
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου Πατρών (Πρόεδρος: 2002 – 2004).
  • Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ρίου (Μέλος ΔΣ: 2004–06, Πρόεδρος: 2007–09).
  • Σύλλογος Γονέων Πειραματικού Σχολείου Παν. Πατρών (Μέλος ΔΣ: 2008–10, 2011-13).
  • Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Νομού Αχαϊας (Μέλος ΔΣ: 2011-2013).