1. Διδασκαλία

Διδακτική Εμπειρία την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αναπληρωτής Καθηγητής (Μαι. 2019 – σήμερα: Δύο (2) ακαδημαϊκά έτη)

 • «Σήματα και Συστήματα» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου (ακαδ. έτος 2019-2020).
 • «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» Αυτοδύναμη διδασκαλία και εργαστήριο του μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου (2019-2020).
 • «Θεωρία Πληροφορίας» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα του 5ου εξαμήνου (2019-2020).
 • «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος. Μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου (2019-2020).

2. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Επίκουρος Καθηγητής (Σεπ. 2013 – σήμερα: Πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη)

 • «Σήματα και Συστήματα» Αυτοδύναμη διδασκαλία και εργαστήριο του μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου (2013-2019).
 • «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» Αυτοδύναμη διδασκαλία και εργαστήριο του μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης «Μηχανικών Δικτύων» του 6ου εξαμήνου (2013-2019).
 • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος. Υπο-χρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση «Μηχανικών Δικτύων» του 5ου εξαμήνου (2013-2019).
 • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα IΙ» Αυτοδύναμη διδασκαλία και εργαστήριο του μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση «Μηχανικών Δικτύων» του 6ου εξαμήνου (2013-2019).
 • «Θεωρία Πληροφορίας» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση «Μηχανικών Δικτύων» του 5ου εξαμήνου (2016-2019).

3. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

3.1 Επίκουρος Καθηγητής (Σεπ. 2011 – Αυγ. 2013: Δύο (2) ακαδημαϊκά έτη)

 • «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου εξαμήνου.
 • «Θεωρία Σημάτων» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 και 2012-13. Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου.
 • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 και 2012-13. Υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου.
 • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα IΙ» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 και 2012-13. Υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου.
 • «Μετάδοση και Επεξεργασία Φωνής» Αυτοδύναμη διδασκαλία και εργαστήριο του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 και 2012-13. Υποχρεωτικό μάθημα του 5ου εξαμήνου.
 • «Βάσεις Δεδομένων» Συνδιδασκαλία του εργαστηρίου κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-12 και 2012-13. Υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου.

 

3.2 Επιστημονικός Συνεργάτης (2004 – 2011: Επτά (7) ακαδημαϊκά έτη)

 • «Θεωρία Σημάτων» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-11. Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου.
 • «Κοινωνία της Πληροφορίας» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2009. Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου εξαμήνου.

 

4. Πανεπιστήμιο Πατρών

4.1 Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ 407/80), (2002-2009: Οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα)

 • «Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής» Συνδιδασκαλία του μαθήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2002-2009. Μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου.

4.2 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εντεταλμένος Λέκτορας (ΠΔ 407/80), (2001-2002: 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο)

 • «Εισαγωγή στους Υπολογιστές ΙΙ» Συνδιδασκαλία του εργαστηρίου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002. Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου.

4.3 Επικουρικό έργο (1989-1993: κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών, 1996-1997: ως postdoc)

 • «Ηλεκτρακουστική Ι & ΙΙ» Παραδόσεις Φροντιστηριακών Ασκήσεων στο Ε’ έτος Ηλεκ-τρολόγων Μηχανικών επί 4 ακαδημαϊκά έτη (1990-1993 και 1996-1997).
 • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι & ΙΙ» Συγγραφή και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων στο Δ’ Ετος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών επί 2 ακαδημαϊκά έτη (1989-1990 και 1990-1991). Τίτλοι ασκήσεων: «Διαμόρφωση πλάτους απλής και διπλής ζώνης» και «Μετρήσεις της παραμόρφωσης σε ψηφιακά δίκτυα τηλεπικοινωνιών».

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1989-1993).

5. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, (2001 – σήμερα: Δεκαεπτά (17) ακαδημαϊκά έτη).

Σύμβουλος καθηγητής για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τμήματος προπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος Πληροφορικής και ειδικότερα των θεματικών ενοτήτων:

 • «ΠΛΗ-11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού», με τα επιμέρους μαθήματα«Τεχνολογία Λογισμικού Ι», «Βάσεις Δεδομένων» και «Λειτουργικά Συστήματα Ι» (2001-2017).
 • «ΠΛΗ-23 Τηλεματική, Διαδίκτυα, Κοινωνία», με τα επιμέρους μαθήματα «Τηλε-ματική», «Διαδίκτυα-Ιστός (Web)» και «Υπολογιστές και Κοινωνία» (2017-2018).

6. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

6.1 Επιστημονικός Συνεργάτης, (1996 – 2000: Τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη)

 • «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα έτη 1996-2000 (4 ακαδημαϊκά έτη) στο Τμήμα Μηχανολογίας. Υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου που υποστηριζόταν από εργαστήριο.

6.2 Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής, (1995 – 1996: Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος)

 • «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» Διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων (FORTRAN), κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 στο Τμήμα Έργων Υποδομής.
 • «Προγραμματισμός Η/Υ Ι & ΙΙ» Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων (BASIC και FORTRAN), κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1995-1996 στο Τμήμα Μηχανολογίας.

6.3 Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών, (1994 – 1995: Ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο)

 • «Αυτόματη Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ» Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος (AutoCad) κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1994-1995 στο Τμήμα Έργων Υποδομής. Προαιρετικό μάθημα του 3ου εξαμήνου.

Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών και Πρακτικών Ασκήσεων

1. Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών (αριθμός: 48)

Κατά το διάστημα 2011 – 2018 επέβλεψα σαράντα οκτώ (48) πτυχιακές εργασίες φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • της επεξεργασίας σημάτων
 • των ψηφιακών επικοινωνιών
 • των δικτύων επόμενης γενιάς
 • των κινητών επικοινωνιών
 • των ευρυζωνικών και των οπτικών δικτύων
 • των επιχειρηματικών μοντέλων οπτικών δικτύων
 • των τηλεματικών υπηρεσιών
 • της ηλεκτρονικής μάθησης
 • της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • των εφαρμογών διαδικτύου
 • των εφαρμογών μηχανικής μάθησης

2. Εποπτεία Πρακτικών Ασκήσεων (αριθμός: 58)

Κατά το διάστημα 2011 – 2018 επόπτευσα την ομαλή υλοποίηση της πρακτικής άσκησης πενήντα οκτώ (58) φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Διδακτική Εμπειρία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Π.Μ.Σ: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
(2013 – 2018: Πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη):

 • «Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών» Συντονισμός μαθήματος και συνδιδασκαλία θεωρίας και εργαστηρίου. Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου εξαμήνου (ακαδ. έτη 2013-17: Τέσσερα (4) ακαδ. έτη).
 • «Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος και Σχεδιασμός Υλικού» Συντονισμός μαθήματος και συνδιδασκαλία θεωρίας και εργαστηρίου. Μάθημα επιλογής του 2ου εξαμήνου (ακαδ. έτη 2013-15 και 2016-17: Τρία (3) ακαδ. έτη).
 • «Προηγμένα μαθηματικά για Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα» Συνδιδασκαλία θεωρίας. Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου εξαμήνου. (ακαδ. έτος 2013-14: Ένα (1) ακαδ. έτος).
 • «Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων» Συντονισμός μαθήματος. Μάθημα επιλογής του 3ου εξαμήνου (ακαδ. έτος 2017-18: Ένα (1) ακαδ. έτος)

2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Π.Μ.Σ.: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
(2012 – 2018: Έξι (6) ακαδημαϊκά έτη):

 • «Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στη διοίκηση της
  εκπαίδευσης»
  Συνδιδασκαλία μαθήματος. Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου εξαμήνου

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 

1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Π.Μ.Σ.: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» (6 εργασίες ολοκληρωμένες)

 1. «Efficient modulations and multiplexing techniques, signal coding and interference cancellation in 5G cellular networks – Αποδοτικές τεχνικές διαμόρφωσης και πολυπλεξίας, επεξεργασίας σήματος και ακύρωσης παρεμβολών σε δίκτυα 5G», Τάρναρης Παναγιώτης (2018).
 2. «Spectrum estimation method based on Prony modeling – Μέθοδος εκτίμησης φάσματος βασισμένη σε μοντελοποίηση κατά Prony», Παπαδήμας Χρήστος (2017).
 3. «Noise suppression in speech signals based on perceptually motivated smoothing filter – Πρόγραμμα καταστολής θορύβου σε σήματα ομιλίας με χρήση φίλτρου εξομάλυνσης, παραμετροποιημένο με αντιληπτικά κριτήρια υλοποιημένο στο MatLab», Τσιαντή Θεοδώρα – Διαμάντω (2017).
 4. «Software Defined Networking», Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης (2016).
 5. «The evolution of audio coding standards. From MPEG-1 toy MPEG-H Audio – Η εξέλιξη των προτύπων κωδικοποίησης ήχου. Από τον ήχο MPEG-1 στον ήχο MPEG-H», Δήμητρα Μαρκουτσά (2016).
 6. «Sentiment analysis for thw Greek language – Ανάλυση συναισθήματος στην ελληνική γλώσσα» Σπατιώτης Νικόλαος (2016).

2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Π.Μ.Σ.: «Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» (1 εργασία ολοκληρωμένη)

 1. «Η χρήση του Web 2.0 στα ελληνικά σχολεία», Θανασάρα Αγλαΐα (2018)

(2 εργασίες σε εξέλιξη)

 1. «Οι ΤΠΕ ως εργαλείο άμεσης διεκπεραίωσης των διοικητικών υποχρεώσεων της σχολικής μονάδας: Ο ρόλος του διευθυντή και των διδασκόντων», Μανταλιά Παναγιώτα.
 2. «Συστήματα ηλεκτρονικών αποθετηρίων μαθησιακών αντικειμένων. Η αξιοποίησή τους στην ελληνική εκπαίδευση», Μπιράτση Νατάσσα.

Σύνοψη Διδακτικού Έργου

Διδασκαλία σε Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Θεωρία) 5
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Εργαστήριο) 3
Τμήμα Τηλ/κών Συστημάτων & Δικτύων, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Θεωρία) 5
Τμήμα Τηλ/κών Συστημάτων & Δικτύων, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Εργαστήριο) 1
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ 407/80) 1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Τεχν/γίας Υπολογιστών, Παν. Πατρών (ΠΔ 407/80) 1
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Μέλος ΣΕΠ) 2
Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Πάτρας (Θεωρία) 1
Τμήμα Έργων Υποδομής, ΤΕΙ Πάτρας (Εργαστήριο) 1
Τμήμα Έργων Υποδομής, ΤΕΙ Πάτρας (Εργαστήριο) 1
Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Πάτρας (Εργαστήριο) 1
Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ολοκληρωμένες) 48
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (σε εξέλιξη) 15
Εποπτεία Πρακτικών Ασκήσεων
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ολοκληρωμένες) 58
Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 4
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Θεσσαλίας 1
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 6
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Θεσσαλίας (ολοκληρωμένες) 1
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Θεσσαλίας (σε εξέλιξη) 2
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού
Εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων (διαλέξεις, ερωτήσεις, κλπ) 5
Εκπαιδευτικό υλικό εργαστηρίων (φυλλάδια, ασκήσεις, κλπ) 4
Ανοικτά βιντεομαθήματα κατηγορίας Α+ 4
Ανοικτά βιντεομαθήματα κατηγορίας Α- 1
Πανεπιστημιακά συγγράμματα 3