2. Έρευνα

Α. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία σημάτων.
 • Συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών.
 • Δίκτυα δημόσιας χρήσης, ευρυζωνικά δίκτυα και δίκτυα νέας γενιάς.
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές μηχανικής μάθησης.
 • Ανάλυση μαζικών δεδομένων.
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
 • Συνεργατικές υπηρεσίες διαδικτύου (Web 2.0).
 • Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Β. Ερευνητική Δραστηριότητα

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

 • 4/1999 – σήμερα  Εκτεταμένη εφαρμοσμένη έρευνα σε δικτυακές τεχνολογίες με έμφαση σε δίκτυα νέας γενιάς και σε ευρυζωνικά δίκτυα, σε τηλεματικές υπηρεσίες με έμφαση σε εκπαιδευτικές (e-learning) και συνεργατικές εφαρμογές, σε εφαρμογές υπολογιστικού νέφους και σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ανωτέρω εμπειρία έχει αποκτηθεί μέσω της υλοποίησης των έργων της Δ/νσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (http://nts.cti.gr) του ΙΤΥΕ, της οποίας τυγχάνω Διευθυντής από το 2011.

 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων 

 • 9/2011 – σήμερα  Μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων» ConDIS Group. Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε δικτυακές τεχνολογίες με έμφαση σε δίκτυα νέας γενιάς, σε ευρυζωνικά δίκτυα καθώς και σε προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου για την εκπαίδευση.

 

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών – Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας

 • 4/1997 – 9/1997   FRIENDS : Farming and Rural Information Expertise and Dissemination Services (Telematics application program UR 1012). Εφαρμοσμένη έρευνα σε έργο για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων με τεχνολογία client-server (IBM Notes).

 

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών – Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας

 • 6/1990 – 7/1993  Έρευνα σε τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και ειδικά τεχνικών συμπίεσης σημάτων, φασματικής μοντελοποίησης, παραμετροποίησης σημάτων και συστημάτων, στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός καινο-τόμου συστήματος με βελτιωμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τη δημοσίευση αρκετών επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια και περιοδικά.
 • 6/1989 – 10/1992  ESPRIT-ΙΙ 2104, Polyglot (Text To Speech). Έργο ανάπτυξης και υλοποίησης συστήματος παραγωγής συνθετικής φωνής υψηλής ποιότητας για την Ελληνική γλώσσα. Οι αρμοδιότητές μου αφορούσαν στην ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
 • 1/1993 -7/1993  ΜΕΝΤΩΡ. Έργο σχεδιασμού και ανάπτυξης συστήματος επεξεργασίας ηχητικών σημάτων για ραδιοφωνικές εφαρμογές. Οι αρμοδιότητές μου αφορούσαν στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του υπό ανάπτυξη συστήματος.
 • 10/1995   Συντάκτης μελέτης: «Σύστημα Μέτρησης του Κυκλοφοριακού θορύβου της πόλης των Πατρών». Eκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων.